دفاع شخصی

ساده و بی مقدمه میگم

شاید زن ذلیلی یا به اختصار ذز بودن بعضی ها از روی ضعف و عدم توانایی آنها بوده باشد، شاید بعضی ها برای پنهان ماندن فاصله پر نشدنی خود با همسرشان یک سری رفتارهای دفاعی از خود نشان دهند. شاید خیلی ها به همسرشان به چشم وسیله ای برای گذران زندگی بنگرند. اما من و نوع زذ بودن من متفاوت است.

شاید با بد اخمی و بسته و محدود کردن روابط بتوان از شر بعضی چالشها و بحرانها خلاص شد. شاید به زعم بعضیها اینطور زندگی کردن راحتتر باشه. اما مطمئنن اونهایی که از بعضی سختیها دوری میکنند، از خیلی مواهب که زذ بودن اصولی میتونست براشون داشته باشه محرومند.

زذ بودن غیر اصولی رنج دنیا و آخرت است و ذلیل بودن آگاهانه راه نجات بشریت!

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

من لاف عقل میزنم این کار کی کنم

/ 1 نظر / 2 بازدید
دنياي آرام

ظريفي ميگفت : مردها دو دسته اند: يا زذ هستند يعني زن ذليل يا ززذ هستند يعني زر ميزنن كه زن ذليل نيستن.