قال زی زی!

ناهاری بس چرب و چیلی خوردیم و حسابی سیر شدیم...بحدی که از جان خود هم سیر گشتیم...و حدیثی از خود خارج ساختیم

قال زی زی :

نگاه گناه آلود یک مرد نامحرم به زن نامحرم، همچون تیری است که بر باسن او می نشیند!

/ 0 نظر / 14 بازدید