بی پولی

مطابق امر همسر گرامی چهار میلیون و نهصد هزار تومان جور کردم و متهم به بی پولی شدم چونکه:

نتوانستم آخر برجی 100 تومن دیگه هم اضافه کنم تا رند بشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید