حکیم زن ذلیل

حکیم زن ذلیل در نکوهش غرور و تکبر فرمودند:

"آنکه از روی تکبر و خودپسندی سینه را جلو می دهد، غافل از آن است که همزمان باسن خویش را عقب داده !"

.................

و در جای دیگر خطاب به زوجینی که مدام در حال قهر و آشتی های اس ام اس ی هستند، گفته اند:

"این دعواهایی که شما میکنید دودش به چشم خودتان و سودش به جیب مخابرات می رود"

.................

می خواستیم باز هم شما را مورد تفقد خویشتن قرار دهیم ولیکن سر و صدای مریدان مگر میگذارد!...نمیدانیم چرا تا سخنی میگوییم که قشنگ از کار در می آید این بی تربیتها با این صدای نخراشیده شان شروع میکنند به نعره زدن!

................

پ ن: وب گپ رفت، کرگدن هم رفت...اما این کجا و آن کجا!

................

ردیف ترین و خوش فرم ترین هیکل ها فقط این ها!!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید