سلام مهندس...خسته نباشی!

اما امروز فهمیدم از این بدتر هم هست

اینکه وارد سرویس بهداشتی اداره بشی و با عجله در یکی از توالتها رو باز کنی وناگهان با  باسن سفید و کم موی رئیست روبرو بشی

و از اون بدتر اینکه  در حالیکه اون داره به سمت در شیرجه میزنه تا این فضاحت رو خاتمه بده تو مثل منگلها پس از چشم تو چشم شدن با رئیست جهت رعایت ادب شروع کنی به سلام و احوالپرسی!

سلام مهندس...خسته نباشید!

ببخشید مزاحمتون شدم!

/ 1 نظر / 47 بازدید

مزززخررف