مدیریت اقتصادی

پول ماشین ظرف شویی رو بصورت قسطی از همسر با انصافم دریافت کنم!

/ 1 نظر / 5 بازدید
دنياي آرام

مامان دوستم به عنوان هديه روز پدر براي شوهرش ماشين ظرفشويي خريد.[شیطان]