...تلخ...

داشتم پیاده به سمت ساختمانمون میومدم.

از دور یه زن و شوهر جوان رو دیدم که از لباسهای قدیمیشون معلوم بود وضع مالیشون خوب نیست. و هی دارن زنگها رو یکی یکی میزنن و یه سوالهایی میپرسن از پشت آیفون هم معلوم بود که مدام بیلاخ تحویل میگیرن

رسیدم دم در

زز: سلام ، با کی کار دارین؟

شوهره: ااا مااا..

زنه: ما با مدیر ساختمان کار داریم...شما نمیدونید کجاست

اول به مرده نگاه کردم...بعد که زنه پرید وسط حرفش...به زنه نگاه کردم...دیدم چه آرایش غلییییظی کرده و چقدر موقع حرف زدن لق میزنه

(همه ی اینها رو تو همون 0.3 ثانیه متوجه شدم)

ترجیح دادم دیگه تا آخر مکالمه به آقاهه نگاه کنم

زنه همینطور داشت حرف میزد

ساختمونتون سرایدار نمیخواد؟...این اطراف کدوم ساختمون سرایدار میخواد؟...این ساختمون بغلیتون چی؟...

ولی تا به چشمای مرده نگاه کردم... سرشو انداخت پایین

دیگه به هیچکدومشون نمیخواستم نگاه کنم

 صدای زن مهو شد و فقط طنین صدای شکسته شدن و خرد شدن رو میشنیدم

خرد شدنی که باید به تعداد ساختمانهای خیابان ما تکرار میشد.

/ 22 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاطره

خرد شدن چرا؟ دزدی که نم یخواستند بکنند، می خواستند کار شرافتمندانه بکنند. خجالت نداره، سر فرازی داره. والا م یتونستند خو دفروشی کنند، گدایی کنند، دزدی کنند،...

آب تنی

ُسلام تلخ ها زیادند این روزها ، تلخی هایی که به آن ها بی تفاوت شده ایم! راستی کم فعالیت شده ای و کم پیدا برادر (به علت کمرنگ شدن ورژن زذ است از این پس با واژه ی نامعنوس برادر خطابت میکنم)

سوگل 2

منتظر شیرین یا ملس هستیم! [گل][گل][گل]

دیانا کیانمش

امیدوارم یه روز تو همون خیابون ببینیشون

سمانه

[ناراحت]