تفاهم و تعادل 60 به 60

در این سبک از تفاهم هر بار که من پیشنهادی میدهم، نظری دارم، یا انتقادی را مطرح نموده ام... بانوی عزیز با آرامش و بدون هیچگونه دلخوری فقط کافی است شصت خود را به نشانه ی بی.لا.خ سمت من حواله کند...و من هم متقابلن همین حق را خواهم داشت! و اینگونه است که همه ی مسایل بحمدلله 60 به 60 جلو میرود

.....

البته شصتی که من نشان میدهم و به سایر زن ذلیلان هم پیشنهادش میکنم، ....

 به نشانه ی اوکی دادن است! و جهت اجتناب از هرگونه سوء برداشتی...با احتیاط و با ظرافت تمام رونمایی میشود.

/ 0 نظر / 13 بازدید