وقتی که قهر میکنیم

حال که او نا مهربان و بی اعتنا از مقابل نگاه من میگذرد

                                              بیشتر به کاری که کرده ام افتخار میکنم

اکنون که مااز هم دور شده ایم

                     حال که از آن فرشته خوشخو

                                                     تنها بتی خوشرو میبینم

                                                                   ناخودآگاه لبخندی بر لبانم مینشیند

و محو تماشا میشوم

فارغ از تمام خاطرات قشنگمان

بی توجه به فداکاریهای عاشقانه ی او

و رها از قید و بند گذشت هایی که برای این ما شدن کرده است

تنها نظاره میکنم او را که چنین زیباست

چقدر زیبا قدم بر میدارد

و حس میکنم ذره ذره بود و نبودم را که محو آن زیبایی شده و با او می رود

دیگر من نیستم و تنها تمنای ما شدن باقیست

آری

                                                                    تنها یک نگاه دزدانه به او کافیست

                                          تا من را به تکرار  این جمله

                                      (هرچند زیر لب)

                               وادارکند؛

ای جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان!!!

ذلیلتم به مولا

 

علاوه بر منت کشی این مطلب رو به مناسبت روز ازدواج نوشتم که مجردهای عزیز آگاه باشند فاکتور زیبایی یکی از مهمترین نکات در انتخاب همسر است که خیلی جاها میتونه فضاهای تیره و تار رو تلطیف کنه و من همیشه در این زمینه به حسن انتخابم و بخت و اقبالم ایولله گفته ام

 

/ 0 نظر / 3 بازدید