حساب

یه زمانی میگفتن حساب اسلام از مسلمانان جداست ...

کلن خیلی با رعایت احترام گند زدیم به همه چی ...بعد با گفتن اینکه فلان چیز حسابش جداست، گوشه همون چیز رو با حالتی مشمئز و با نوک انگشتامون میگیریم و از اون گنداب میاریمش بیرون و خیلی آروم و با عشق میزاریم یه گوشه ای که چشممون هم دیگه بهش نیوفته. با این روش خیلی راحت و سریع، از بار مسئولیت خطاهامون شونه خالی میکنیم چون ما ایرانی ها باهوش و تنبلیم!

روزی رو میبینم که با حالتی روشنفکرانه و با افتخار و عرق نسبت به میهن عزیزمون بگیم:

حساب ایران از ایرانی ها جداست!

 

/ 9 نظر / 21 بازدید
مونیس

من که تا حالام فک میکردم هست !!!

گودول

و حساب ما هم از بقیه جداست.[لبخند]

نارگل

[سوال]

حساب ما از خیلی ها جداس وجدانی

اسلوموشن

"چون ما ایرانی ها باهوش و تنبلیم!" گل گفتي!!!

عسل

تا دیروز میگفتیم خدا شفاش بده اما امروز میگیم خدا بیامرزتش ! بیا آپم ... [گریه]