ای مرده شور اون هیکلت رو ببرند!

در جمله مذکور از فعل منفی (ادبیات برره - فصل 3) استفاده شده و "ای مرده شور اون هیکلت رو ببرند" در اینجا به معنی "ای به قربون اون هیکل قشنگت بروم" بوده است،که این یکی مسلما برای بانوان خوش اندام این مرز و بوم اصلا قابل تحمل نخواهد بود!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید