خطر انفجار

- نه آقا پنجره رو ببند...بوش تازه داشت منو میگرفت

= تو ظرفیتت پایینه اون دفعه هم زیاده روی کردی و بعدش حسابی تگری زدی

- اون بار کار این نبود که کار آقای معصومی بود...درصدش خیلی بالا بود!

= میگم این نشتی رو پیگیری کن...یه وقت صبح از خواب پا میشی میبینی اهل منزل دچار گازگرفتگی شدند

* مشکل از واشر شیر تحتانی طرفه

- فعلن باید با یه چیزی راه خروجش رو سد کنیم!

= دیشب چی خوردی بوی همیشگی رو نمیده

- من میرم بیرون سیگار بگشم شاید این بو از مخم بیرون بره

=سیگار بکش فازش دو برابر بشه!

* اوه اوه طرف عصبانی داره میشه...

=واااای الآنه که از سلاح دفاعیش استفاده کنه، این بار دیگه خفه شدنمون حتمیه...بچه ها در ریم!

/ 0 نظر / 2 بازدید