زن ذلیل رک گو

همسر: ........(یه مطلب خنده دار)

من: هاهاها

همسر: .................(یه مطلب خنده دار دیگه)

من: (روده بر) هاااااااااااااا هاااا هاااااااااااااااااااا

همسر: خدا وکیلی دیگه کی میتونه اینقدر تو رو بخندونه؟

من: جیم کری

هردو: هااااااااااااا هااااا هااااااااااااااااا

همسر: کوفت!

من: چشم!

/ 0 نظر / 9 بازدید