فهمیدم!

میگفتم دیدی با این قانون جذب چه بلایی به سر خودت اوردی! چرا این فکرای احمقانه رو میکردی؟ حالا کی حوصله داره با مریضی مبارزه کنه! اراده قوی و روحیه تحسین برانگیزم کجا بود.

یکی دو روز بود که صبر کرده بودم خوب بشه اما نه تنها خوب نشد بلکه آثار این درد موذی رو جاهای دیگه هم پیدا کردم. تقریبا اکثر قسمتهای استخوانی بدنم رو که فشار میدادم درد میگرفت. شک من از تومور مغزی به سرطان استخوان داشت تغییر میکرد که بالاخره به لطف چاله چوله های خیابانها توانستم جواب سوالاتم رو پیدا کنم!

شما چطور؟ یافتید یا در پست آینده میخواهید خودم براتون تعریف کنم؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید