خطاب به مدیریت پرشین بلاگ

یا وجیها عندالله!

این عکسی است که جدیدا با هربار وارد شدن به پرشین بلاگ مشاهده میکنیم...و بسی بر راندمان هر روزه ی ما تاثیر گذاشته است!

جناب آقای مدیر! ای دلنشین و صمیمی!

با این عکس زیبایی که از خودتان گذاشتید نه تنها تمایل ما به عضو شدن در کلوپ پرشن بلاگی ها صدچندان برابر کاهش یافت...بلکه ممکن است از شدت رنجی که بابت دیدن آن عکس متحمل میشویم هرآینه به عضویت خویش در پرشین بلاگ نیز خاتمه دهیم!

 

 

بعضی چهره ها بهتر است که همیشه پشت پرده بمانند

 

پس از 1 ماه نوشت:

عکسی که میبینید تغییر کرده و خیلی خوب و قابل تحملتر شده...از اون زاویه ی عکس قبلی معلوم نبود که دکتر ما چه لپ های هلویی داره ماشالله...

/ 0 نظر / 20 بازدید