عشق یعنی

عشق یعنی وقتهایی که من برای چند دقیقه ی کوتاه در خلوت کوچک تنهایی خودم می مانم...

تو ...بی صبرانه...

مرا به بیرون از اتاق بخوانی

و بگویی که

دلت برایم تنگ شده بود

عشق یعنی وقتی صدای تورا میشنوم که دلتنگی ات را با ضربه های پیا پی بر در،

به قامت دلمشغولیهایم میکوبی...

من ...سراسیمه و با پاهایی خواب رفته...

از خلوت تنهایی خودم بیرون بیایم

و بگویم که

شرمنده اگه خیلی طول کشید!

و تو فقط باز ماندن در را تذکر دهی

و  من بدون اینکه دستهایم را شسته باشم...مشغول نوازش موهای قشنگ تو شوم!

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید

اه چرک چه جوری دلت اومد [ناراحت]مرده شور خودتو اون دلمشغولی هاتو ببره[لبخند][نیشخند]

میرفندرسکی

حالا پسرخوب چیزی ازت کم میشد میرفتی دستتو میشستی [متفکر][سبز]بابا به خدا بانوفهمید چقد دوسش داری[قلب] اگه عشق اینه من حاضرم بترشم[گریه]