طفلکی سال 89

سال 89 گویا تا حدودی داره سعی میکنه که از همون ابتدا با سیستم " اتفاقات عجیب " خودشو مطرح کنه. دیشب بود که یکی از عجیبترین دیالوگها رو با همسرم داشتم.

همسرم: تو میتونی برام برنامه ریزی کنی که چطور مطالعه کنم که اثربخش باشه؟

من: اره عزیزم. از فردا بهت میگم و تو هم باید به همون شکل انجام بدی تا نتیجه بگیری

همسرم: چشم

من: (چشمام از حدقه زد بیرون)

باورم نمیشد که درست شنیدم، دوباره امتحان کردم

من: خوب حالا بخوابیم فردا باید زود بیدار شیم

همسرم: چشم

من:(ذوق مرگی 93%)

دیگه هیچی نگفتم که مبادا این دیالوگ تاریخی رو خراب کنم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید