تولدت مبارک خیام

٢٨ اردیبهشت تولد خیام بود

یکی از مرموزترین شخصیتهایی که پا به دنیا گذاشته

این صفحه اطلاعات جامعی از حکیم عمر خیام ارائه می کند

.............................................................................................................

در این روزهای تکراری و خاک گرفته

                                          عمر لبخندهایمان چه کوتاه شده

بیا کودکانه قهقهه بزنیم

                بیا آنقدر بلند بلند بخندیم

                                                          که

                                                                  پاره شویم

.........................

برای خونه نت گرفتم!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید