معاهده ترکمان قهوه

میدونید که در دنیای امروز چیزی که باعث اعتبار و ابهت یک مرد میشه میزان دارایی اونه و اینکه چقدر میتونه با پولش مانور بده. در ادوار گذشته هم چیزی که زنان را به مردان محتاج میکرده قدرت نان آوری و محافظت و امنیتی بوده که مرد با زور و تدبیر خود فراهم میکرده.

اینجانب با رضایت و در کمال صحت عقلی قبول کردم که اختیارات و امور مالی رو دودسته به همسر مهربانم تفویض کنم. به این صورت که فیش حقوق، و مبلغ واصله - سر هر برج برسد به خانم، بلافاصله.

ابلاغیه بالا به صورت شعر به من تفهیم شد تا بیشتر و راحتتر قابل پذیرش باشد. و من آن را قبول کردم! نه‌تنها به این دلیل که زذ هستم بلکه به سبب درک و شعور وافری که دارم و اعتقاد به اینکه میتوانم بدون استفاده از این حربه های پوچ و دیکتاتوری همسرم را به معنی واقعی شریک زندگی خود کنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید