حاجی !!!

ضعیفه: حاجی جون

حاجی: جونم ضیعیفه!

ضعیفه: یه چیزی میگم ناراحت نمیشی؟

-: نه...زودی بگو

 :دهنت خیلی بو میده حاجی!

-: میدونم خوشکله، پس بالاخره ملتفت شدی؟!دیدم اون مسواک کوچیکا جواب نمیدن و بوی دهنم آزارت میده، اینه که امشب از مسفاک توالت استفاده کردم عزیزم

 

..............

اگه با این تم طنزها حال میکنید به صفحه توالت نوشته ها حتمن سر بزنید و همشو بخونید

/ 0 نظر / 8 بازدید