یک زن ذلیل

خاطرات قابل بازگویی یک مرد زن ذلیل

دوستان با معرفت

اینجا رو به لینک وبلاگ دوستانی که همیشه من رو با نظراتشون خوشحال میکنند اختصاص دادم بعضيها حتي بدون اينكه من تقاضا كرده باشم بدون هيچ چشمداشتي اينجا رو لينك كردند. اگه كسي از قلم اقتاده بره خدارو شكر كنه كه از نرده بون نيافتاده! بعدشم خبرم كنه البته خودم دارم مدام ليست رو تكميل ميكنم. هنوز دسته بندیها تموم نشده و شاید تغییر کنه، از ايده هاي شما اسقبال چشمگيري خواهم كرد. چندتا از اون لينك پاييني ها رو خيلي بيشتر دوست دارم

دو خط موازی

طنز تلخ (ريحانه)

کلانتر٦٢

آميز ميتي

انتهاي بيراهه

یک دوست خوب

باغ تماشا

 Love is

هيچ و پوچ

دست کوچولو

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

دختری در مزرعه

نائیریکا

خزعبلات علما

وبلاگ داستان کوتاه

یادداشتهای یک استوانه!

آب تنی

دانه هايي با طعم همه چيز

در باره الي

شمارش معكوس

فن آوري اطلاعات در عصر جديد

آموزش زبان براي همه

ماجراهای من و رایانه

ققنوس

نشخوارهاي فكري

باقالي

سوگل

نيما

پاييز بلند

پپري

+